TAMASHIMA.tokyo - Trang thông tin du lịch dành cho Tama khu vực và đảo của Tokyo
  • Facebook
  • Instagram
Language:

Liên hệ

Đối với các câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến trang web này, vui lòng liên hệ với TAMASHIMAVăn phòng .tokyo (thuộc Văn phòng Hội nghị và Du khách Tokyo).


TAMASHIMAVăn phòng .tokyo (thuộc Văn phòng Hội nghị và Du khách Tokyo).

Email:
Địa Chỉ:
Tòa nhà Nisshin. 6F, 346-6 Yamabuki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0801, Nhật Bản